Yoyo pravidla

Yoyo je sport, při kterém hráč yoyo (dva malé disky spojené osou a omotané provázkem) vypouští ze své dlaně a provádí zajímavé triky. Na konci provázku (stringu) je smyčka, do které se navléká prostředníček. Yoyo je volnočasová aktivita, ale konají se i pravidelné soutěže jako ME i MS. 

Pravidla soutěží: Obecně se u yoyování hodnotí šikovnost hráčů, jak jsou hráči schopni předvést složité triky. Soutěží se v předepsaných sestavách triků i jako freestyle – hráč provádí ve stanoveném čase libovolné triky. Rozhodčí hráče hodnotí strháváním bodů v porovnáním s ideálním provedením.

Základní soutěžní kategorie:

1A: Soutěžící používá yoyo k předvádění stringových triků( yoyo je připevněno k provázku a foyer pracuje jak s yoyem tak i s provázkem

2A: Yoyer používá dvě yoya najednou k loopovacím trikům (yoyo se pohybuje zejména vzduchem po dráze od ruky yoyera a zpět

3A: hráč používá dvě yoya ke stringovým trikům

4A: yoyo není připevněno k stringu (provázku) tzv. off- string, připomíná diabolko)

5A: na druhém konci stringu je závaží, tzn.string není připevněn k prstu (tzv. freehand)