Frisbee ultimate pravidla

Frisbee ultimate je týmová hra s létajícím diskem, hrají proti sobě družstva o sedmi hráčích. Vyhrává družstvo, které má na konci zápasu více bodů nebo jako první dosáhne stanoveného počtu bodů.

Sedmičlenná popř. pětičlenná družstva proti sobě hrají na ploše 100m krát 37m. Na obou kratších koncích hřiště je koncová zóna o hloubce 18m. Cílem hráčů je chytit frisbee v této zóně a tím získat bod pro družstvo. Disk se smí pohybovat pouze přihrávkami mezi hráči, nikdo s ním nesmí běhat. Útočící družstvo se tedy snaží bodovat, bránící se snaží útok překazit. Útočník ztrácí disk vždy když: neodhodí disk do 10-ti vteřin, nahrávka je zachycená nebo sražená protihráčem, frisbee se dotkne země, přihrávka je chycena v autu, útočníci si disk podají nebo hráč chytne vlastní přihrávku.

Spirit of the game – duch hry. Frisbee Ultimate klade velký důraz na fair-play. Frisbee Ultimate je unikátní v tom, že i vrcholné soutěže MS nebo ME si hráči rozdují sami mezi sebou.   

Historie - Na konci čtyřicátých let dvacátého století američan J. Morrison nechal poprvé vyrobit létající talíř z plastu.

V roce 1965 byl létající talíř patentován pod názvem Frisbee. Od této chvíle došlo k masivnímu rozvoji hry Ultimate Frisbee zejména na amerických univerzitách a dnes je Utimate Frisbee nejrozšířenějším sportem na amerických vysokých školách.

Frisbee se do České republiky dostává v roce 1991 a na jeho rozvoji má důležitý podíl katedra tělesné výchovy ČVUT FEL, která tento sport zařadilo mezi volitelné předměty.

Soutěže: Pravidelně se konají MS a ME, kterých se zúčastňují i české výběry. Česká liga se hraje formou víkendových turnajů, pravidelně se zúčastňuje 15 družstev.