Double disc court pravidla

Double disc court je týmová hra s létajícím talířem - frisbee. Družstvo se skládá ze dvou hráčů, kteří mají na začátku u sebe jedno frisbee. Každé družstvo stojí ve čtverci o délce 13m. Čtverce jsou od sebe vzdáleny 17metrů. Výměna je zahájena současným vhozením disků od obou soupeřů. Výměna pokračuje dokud jedno družstvo nezíská bod. K zisku bodu dojde: jestliže se soupeř dotkne disku a ten spadne na zem, jestliže soupeř hodí disk mimo vyznačený čtverec. V okamžiku zisku bodu už výměna s druhým frisbíčkem nepokračuje. Pokud se ale oba disky dostanou do držení soupeře získá družstvo dva body.